Index

NORDOME HOLDING AS

Orgnr: 811962082

adresse: Frøyas gate 15

id

999

organisasjonsnummer

811962082

navn

NORDOME HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-21

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frøyas gate 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0273", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811962082

navn

NORDOME HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frøyas gate 15

forradrpostnr

0273

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.05.2013

stiftelsesdato

16.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811962082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 65152, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 90771, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 90771}}, "journalnr": "2021196941", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811962082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -972902, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -991902}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1063673, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1063673}}, "sumEgenkapitalGjeld": 90771}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1149539, "totalresultat": 1149539, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6252}, "driftsresultat": -6252, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1155790, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1155790}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1149539}}]

Reserver mot visning?