Index

NORDVEST FIBER HOLDING AS

Orgnr: 822062652

adresse: Postvegen 13

id

26658

organisasjonsnummer

822062652

navn

NORDVEST FIBER HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-18

naeringskode1

{"kode": "61.100", "beskrivelse": "Kabelbasert telekommunikasjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postvegen 13"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6018", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8044 Spjelkavik"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6022", "kommunenummer": "1507"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822062652

navn

NORDVEST FIBER HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Postvegen 13

forradrpostnr

6018

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 8044 Spjelkavik

ppostnr

6022

ppoststed

ÅLESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

61.100

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.01.2019

stiftelsesdato

10.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822062652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1755158, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 60718817, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 53783971}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6934846}}, "journalnr": "2020478275", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822062652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 60331841, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 301841}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 386976, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 386976}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 60718817}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 301841, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1440}, "driftsresultat": -1440, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 388416, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 388416}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 386976}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922771499 [navn] => NORDVEST FIBER HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "61.100", "beskrivelse": "Kabelbasert telekommunikasjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822062652 [oppstartsdato] => 2019-04-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postvegen 13"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6018", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8044 Spjelkavik"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6022", "kommunenummer": "1507"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?