Index

NORDVIK & BENDIXEN AS

Orgnr: 812070932

mobil: 915 11 751
adresse: Niels Juels gate 13

id

1232

organisasjonsnummer

812070932

navn

NORDVIK & BENDIXEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Niels Juels gate 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0272", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812070932

navn

NORDVIK & BENDIXEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Niels Juels gate 13

forradrpostnr

0272

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.06.2013

stiftelsesdato

08.05.2013

tlf

tlf_mobil

915 11 751

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.04.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812070932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 91772, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 432573, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 432573}}, "journalnr": "2021230560", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812070932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 332089, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 302089}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 100484, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 100484}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 432573}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 96375, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 354513}, "driftsresultat": 96301, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 450814}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 74, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 74}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 96375}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912087182 [navn] => NORDVIK & BENDIXSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812070932 [oppstartsdato] => 2013-06-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Niels Juels gate 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0272", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?