Index

NORE VVS AS

https://norevvs.no/

Orgnr: 815075692

tlf: 22 75 20 20
webside: norevvs.no/
adresse: Sandstuveien 52

id

7715

organisasjonsnummer

815075692

navn

NORE VVS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandstuveien 52"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1184", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-12

hjemmeside

norevvs.no/

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815075692

navn

NORE VVS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandstuveien 52

forradrpostnr

1184

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.03.2015

stiftelsesdato

12.01.2015

tlf

22 75 20 20

tlf_mobil

url

norevvs.no/

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815075692

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2029207, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14256319, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 234688}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14021631}}, "journalnr": "2020772968", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815075692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2278569, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 503502}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1775067}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11977749, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11977749}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14256319}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 779271, "totalresultat": 779271, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21396931}, "driftsresultat": 1169006, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 22565937}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -168308, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14155}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 182464}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1000697}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972087300 [navn] => NORE VVS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 815075692 [oppstartsdato] => 1987-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandstuveien 52"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1184", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => norevvs.no/ [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-09-29 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?