Index

NOREFJELL FRITIDSBYGG ANLEGG AS

Orgnr: 817725112

id

14227

organisasjonsnummer

817725112

navn

NOREFJELL FRITIDSBYGG ANLEGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-16

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "KRØDSHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORESUND", "postnummer": "3536", "kommunenummer": "3046"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817725112

navn

NOREFJELL FRITIDSBYGG ANLEGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

3536

forradrpoststed

NORESUND

forradrkommnr

3046

forradrkommnavn

KRØDSHERAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2016

stiftelsesdato

25.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817725112

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1925506, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2061206, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 346246}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1714960}}, "journalnr": "2020663722", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817725112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -324672, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -354672}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2385878, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2200213}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 185665}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2061206}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -157458, "totalresultat": -157458, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 264151}, "driftsresultat": -133651, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 130500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23807, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23880}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -157458}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917810524 [navn] => NOREFJELL FRITIDSBYGG ANLEGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817725112 [oppstartsdato] => 2016-08-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "KRu00d8DSHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORESUND", "postnummer": "3536", "kommunenummer": "3046"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?