Index

NORELMO AS

Orgnr: 819050562

adresse: c/o Nasjonalparken Næringshage, Inge Krokanns veg 9

id

17593

organisasjonsnummer

819050562

navn

NORELMO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-26

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Nasjonalparken Næringshage", "Inge Krokanns veg 9"], "kommune": "OPPDAL", "landkode": "NO", "poststed": "OPPDAL", "postnummer": "7340", "kommunenummer": "5021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819050562

navn

NORELMO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Nasjonalparken Næringshage Inge Krokanns veg 9

forradrpostnr

7340

forradrpoststed

OPPDAL

forradrkommnr

5021

forradrkommnavn

OPPDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.05.2017

stiftelsesdato

04.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819050562

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1834796, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4011, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4011}}, "journalnr": "2020572193", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819050562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -8122, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 28860}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -36982}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12133, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4334}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7799}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4011}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18194, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16106}, "driftsresultat": -16106, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2087, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2092}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18194}}]

Reserver mot visning?