Index

NORGESGRUPPEN MIDT-NORGE AS

Orgnr: 811793442

tlf: 73936050
adresse: Østre Rosten 104

id

617

organisasjonsnummer

811793442

navn

NORGESGRUPPEN MIDT-NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre Rosten 104"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1964-11-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7483", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811793442

navn

NORGESGRUPPEN MIDT-NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre Rosten 104

forradrpostnr

7075

forradrpoststed

TILLER

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

7483

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

20.11.1964

tlf

73936050

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.11.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

811793442

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2545051, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 119847699, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14896304}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 104951395}}, "journalnr": "2021523314", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811793442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 90548238, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 85860774}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4687464}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29299461, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13491224}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15808237}}, "sumEgenkapitalGjeld": 119847699}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1041926, "totalresultat": -1041926, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 155906931}, "driftsresultat": -2017320, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 153889611}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 690236, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 726536}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 36300}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1327084}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 884835542 [navn] => NG MIDT-NORGE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-09-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811793442 [oppstartsdato] => 2002-09-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stre Rosten 104"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?