Index

NORGESTRIBUNEN AS

Orgnr: 818621612

adresse: Leiragata 15

id

16404

organisasjonsnummer

818621612

navn

NORGESTRIBUNEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "42.990", "beskrivelse": "Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leiragata 15"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "VEBLUNGSNES", "postnummer": "6310", "kommunenummer": "1539"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818621612

navn

NORGESTRIBUNEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leiragata 15

forradrpostnr

6310

forradrpoststed

VEBLUNGSNES

forradrkommnr

1539

forradrkommnavn

RAUMA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

42.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.02.2017

stiftelsesdato

12.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818621612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 49776, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 383680, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 383680}}, "journalnr": "2021176594", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818621612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 241689, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 211689}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 141991, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 141991}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 383680}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 185302, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2869282}, "driftsresultat": 252144, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3121426}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14577, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 666}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15243}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 237567}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918665439 [navn] => NORGESTRIBUNEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "42.990", "beskrivelse": "Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 818621612 [oppstartsdato] => 2017-02-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leiragata 15"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "VEBLUNGSNES", "postnummer": "6310", "kommunenummer": "1539"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?