Index

NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST AS

https://norkamfest.lightweb.no/

Orgnr: 815559762

mobil: 995 72 711
webside: norkamfest.lightweb.no/
adresse: Gullbringvegen 34

id

8869

organisasjonsnummer

815559762

navn

NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-13

naeringskode1

{"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gullbringvegen 34"], "kommune": "MIDT-TELEMARK", "landkode": "NO", "poststed": "BØ I TELEMARK", "postnummer": "3800", "kommunenummer": "3817"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

registrertIFrivillighetsregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-23

hjemmeside

norkamfest.lightweb.no/

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815559762

navn

NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gullbringvegen 34

forradrpostnr

3800

forradrpoststed

BØ I TELEMARK

forradrkommnr

3817

forradrkommnavn

MIDT-TELEMARK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.011

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

J

regdato

13.07.2015

stiftelsesdato

23.03.2015

tlf

tlf_mobil

995 72 711

url

norkamfest.lightweb.no/

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815559762

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 78086, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 305587, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 305587}}, "journalnr": "2021199065", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815559762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 126749, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 126000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 749}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 178838, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 178838}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 305587}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 41733, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 207515}, "driftsresultat": 41714, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 249229}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 19, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 41733}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915662609 [navn] => NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815559762 [oppstartsdato] => 2015-03-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gullbringvegen 34"], "kommune": "MIDT-TELEMARK", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8 I TELEMARK", "postnummer": "3800", "kommunenummer": "3817"} [links] => [] [hjemmeside] => norkamfest.lightweb.no/ [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?