Index

NORSK BYGGTILSYN AS

Orgnr: 819072612

adresse: Gamleveien 44

id

17652

organisasjonsnummer

819072612

navn

NORSK BYGGTILSYN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamleveien 44"], "kommune": "RÅDE", "landkode": "NO", "poststed": "SALTNES", "postnummer": "1642", "kommunenummer": "3017"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819072612

navn

NORSK BYGGTILSYN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamleveien 44

forradrpostnr

1642

forradrpoststed

SALTNES

forradrkommnr

3017

forradrkommnavn

RÅDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.06.2017

stiftelsesdato

24.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819072612

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1522658, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 120774, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 120774}}, "journalnr": "2020237974", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819072612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 39988, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9988}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 80786, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 80786}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 120774}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3958, "totalresultat": 3958, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 162555}, "driftsresultat": 4903, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 167458}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 173, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 179}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5076}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994061666 [navn] => NORSK BYGGTILSYN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-05-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 819072612 [oppstartsdato] => 2009-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamleveien 44"], "kommune": "Ru00c5DE", "landkode": "NO", "poststed": "SALTNES", "postnummer": "1642", "kommunenummer": "3017"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-04-24 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?