Index

NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS

https://norskbygning.no/

Orgnr: 815359062

tlf: 41 45 35 50
mobil: 414 53 550
webside: norskbygning.no/
adresse: Teiefjellet 10

id

8415

organisasjonsnummer

815359062

navn

NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Teiefjellet 10"], "kommune": "GJERDRUM", "landkode": "NO", "poststed": "GJERDRUM", "postnummer": "2022", "kommunenummer": "3032"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-29

hjemmeside

norskbygning.no/

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815359062

navn

NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Teiefjellet 10

forradrpostnr

2022

forradrpoststed

GJERDRUM

forradrkommnr

3032

forradrkommnavn

GJERDRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.05.2015

stiftelsesdato

29.04.2015

tlf

41 45 35 50

tlf_mobil

414 53 550

url

norskbygning.no/

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

14.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815359062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2576631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3026515, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 46292}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2980223}}, "journalnr": "2021563771", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815359062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 422381, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 322381}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2604134, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1636655}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 967479}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3026515}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 408489, "totalresultat": 408489, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8697292}, "driftsresultat": 511045, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9208338}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -64618, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64629}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 446427}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995900327 [navn] => NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-09-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 815359062 [oppstartsdato] => 2010-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Edveien 217"], "kommune": "HVALER", "landkode": "NO", "poststed": "SKJu00c6RHALDEN", "postnummer": "1680", "kommunenummer": "3011"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-04-29 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?