Index

NORSK FILMBYRÅ AS

https://www.norskfilmbyra.no

Orgnr: 877062902

mobil: 988 73 026
webside: www.norskfilmbyra.no
adresse: Jacob Aalls gate 59

id

57731

organisasjonsnummer

877062902

navn

NORSK FILMBYRÅ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.120", "beskrivelse": "Medieformidlingstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jacob Aalls gate 59"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0364", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-09-30

hjemmeside

www.norskfilmbyra.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877062902

navn

NORSK FILMBYRÅ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jacob Aalls gate 59

forradrpostnr

0364

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.01.1997

stiftelsesdato

30.09.1996

tlf

tlf_mobil

988 73 026

url

www.norskfilmbyra.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.07.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

877062902

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2170879, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 799845, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 552500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 247345}}, "journalnr": "2020927304", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877062902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 542220, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 442220}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 257625, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 257625}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 799845}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 377452, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 641468}, "driftsresultat": 377532, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1019000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -80, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 210}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 290}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 377452}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977074304 [navn] => NORSK FILMBYRÅ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-01-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.120", "beskrivelse": "Medieformidlingstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 877062902 [oppstartsdato] => 1996-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jacob Aalls gate 59"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0364", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.norskfilmbyra.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?