Index

NORSK NATURFOTOFESTIVAL AS

Orgnr: 812389092

adresse: c/o Reneflot, Myrsletta 8

id

1956

organisasjonsnummer

812389092

navn

NORSK NATURFOTOFESTIVAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Reneflot", "Myrsletta 8"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1406", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812389092

navn

NORSK NATURFOTOFESTIVAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Reneflot Myrsletta 8

forradrpostnr

1406

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.09.2013

stiftelsesdato

30.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812389092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2573409, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 345852, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 75969}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 269883}}, "journalnr": "2021595650", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812389092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 338301, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 308301}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7551, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6793}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 758}}, "sumEgenkapitalGjeld": 345852}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18377, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 611356}, "driftsresultat": 23599, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 634956}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 95, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 323}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 228}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 23695}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912397939 [navn] => NORSK NATURFOTOFESTIVAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812389092 [oppstartsdato] => 2013-05-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Reneflot", "Myrsletta 8"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1406", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?