Index

NORSK PATENTBYRÅ AS

Orgnr: 877071022

tlf: 23 13 90 50
adresse: Henrik Ibsens gate 90

id

57737

organisasjonsnummer

877071022

navn

NORSK PATENTBYRÅ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 90"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0255", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1204 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0110", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877071022

navn

NORSK PATENTBYRÅ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Henrik Ibsens gate 90

forradrpostnr

0255

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1204 Vika

ppostnr

0110

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.01.1997

stiftelsesdato

02.01.1997

tlf

23 13 90 50

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

877071022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2081277, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4833438, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2194861}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2638577}}, "journalnr": "2020832858", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877071022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3950259, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3850259}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 883179, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 883179}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4833438}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1069079, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6099137}, "driftsresultat": 1387305, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7486442}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16239, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39170}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 55409}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1371066}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977073456 [navn] => NORSK PATENTBYRÅ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-01-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 877071022 [oppstartsdato] => 1997-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 90"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0255", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1204 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0110", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?