Index

NORSK RÅVARE AS

Orgnr: 812189492

mobil: 411 47 037
adresse: Trondheimsveien 184

id

1524

organisasjonsnummer

812189492

navn

NORSK RÅVARE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.770", "beskrivelse": "Engroshandel med avfall og skrap"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsveien 184"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0570", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812189492

navn

NORSK RÅVARE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trondheimsveien 184

forradrpostnr

0570

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.770

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.07.2013

stiftelsesdato

03.07.2013

tlf

tlf_mobil

411 47 037

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812189492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 57930, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27439781, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27439781}}, "journalnr": "2021181072", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812189492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9975829, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9945829}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17463952, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17463952}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27439781}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6777077, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 120604936}, "driftsresultat": 8648184, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 129253120}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 44195, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 130712}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 86517}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8692379}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912254240 [navn] => NORSK RÅVARE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.770", "beskrivelse": "Engroshandel med avfall og skrap"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812189492 [oppstartsdato] => 2013-07-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsveien 184"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0570", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?