Index

NORSK URKORN AS

https://www.norskurkorn.no

Orgnr: 812358812

mobil: 934 87 836
webside: www.norskurkorn.no
adresse: Øyestadveien 249

id

1894

organisasjonsnummer

812358812

navn

NORSK URKORN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av brød og ferske konditorvarer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øyestadveien 249"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "TRØGSTAD", "postnummer": "1860", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-12

hjemmeside

www.norskurkorn.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812358812

navn

NORSK URKORN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øyestadveien 249

forradrpostnr

1860

forradrpoststed

TRØGSTAD

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.08.2013

stiftelsesdato

12.08.2013

tlf

tlf_mobil

934 87 836

url

www.norskurkorn.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812358812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 46338, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 692139, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 75023}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 617116}}, "journalnr": "2021171965", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812358812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 387464, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 180000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 207464}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 304675, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 304675}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 692139}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 189251, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1874077}, "driftsresultat": 234562, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2108639}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 854, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 854}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 235416}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912385280 [navn] => NORSK URKORN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av bru00f8d og ferske konditorvarer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812358812 [oppstartsdato] => 2013-08-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8yestadveien 249"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "TRu00d8GSTAD", "postnummer": "1860", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => www.norskurkorn.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?