Index

NORTH PERSONNEL AS

https://northpersonnel.no

Orgnr: 815144902

mobil: 928 16 581
webside: northpersonnel.no
adresse: Frydenbergveien 46B

id

7895

organisasjonsnummer

815144902

navn

NORTH PERSONNEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"}

antallAnsatte

119

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frydenbergveien 46B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0575", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-15

hjemmeside

northpersonnel.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815144902

navn

NORTH PERSONNEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frydenbergveien 46B

forradrpostnr

0575

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

78.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.03.2015

stiftelsesdato

15.02.2015

tlf

tlf_mobil

928 16 581

url

northpersonnel.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

119

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815144902

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2107907, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10286660, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 105000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10181660}}, "journalnr": "2020859205", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815144902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1075895, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1051561}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9210764, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9208148}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2617}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10286660}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1547186, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 34906793}, "driftsresultat": 1840815, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 36747608}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9870, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2736}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12606}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1830945}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915195776 [navn] => NORTH PERSONNEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 119 [overordnetEnhet] => 815144902 [oppstartsdato] => 2015-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Frydenbergveien 46B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0575", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => northpersonnel.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?