Index

NORTHERN LIGHTS SALMON AS

Orgnr: 812522442

adresse: Balteskard 136

id

2250

organisasjonsnummer

812522442

navn

NORTHERN LIGHTS SALMON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.211", "beskrivelse": "Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Balteskard 136"], "kommune": "TJELDSUND", "landkode": "NO", "poststed": "GROVFJORD", "postnummer": "9446", "kommunenummer": "5412"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812522442

navn

NORTHERN LIGHTS SALMON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Balteskard 136

forradrpostnr

9446

forradrpoststed

GROVFJORD

forradrkommnr

5412

forradrkommnavn

TJELDSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

05.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

14.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812522442

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1822378, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 269512992, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 84638117}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 184874875}}, "journalnr": "2020546928", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812522442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 225748918, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 53160535}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 172588383}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 43764074, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 32453036}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11311038}}, "sumEgenkapitalGjeld": 269512992}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15228347, "totalresultat": 15228347, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 147832100}, "driftsresultat": 18861791, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 166693891}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 682402, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 744725}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 62323}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 19544193}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972275123 [navn] => NORTHERN LIGHTS SALMON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.211", "beskrivelse": "Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812522442 [oppstartsdato] => 1991-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "TJELDSUND", "landkode": "NO", "poststed": "GROVFJORD", "postnummer": "9446", "kommunenummer": "5412"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?