Index

NORWATERS HOLDING AS

Orgnr: 812210912

adresse: Melhusvegen 417

id

1586

organisasjonsnummer

812210912

navn

NORWATERS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "11.070", "beskrivelse": "Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Melhusvegen 417"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "MELHUS", "postnummer": "7224", "kommunenummer": "5028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Melhus Regnskap AS", "Melhusvegen 417"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "MELHUS", "postnummer": "7224", "kommunenummer": "5028"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812210912

navn

NORWATERS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Melhusvegen 417

forradrpostnr

7224

forradrpoststed

MELHUS

forradrkommnr

5028

forradrkommnavn

MELHUS

forradrland

Norge

postadresse

C/O Melhus Regnskap AS Melhusvegen 417

ppostnr

7224

ppoststed

MELHUS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

11.070

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.07.2013

stiftelsesdato

29.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812210912

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2106857, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7677358, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5845619}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1831739}}, "journalnr": "2020857975", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812210912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6587508, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 12799741}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6212234}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1089850, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1089850}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7677358}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -628224, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1282924}, "driftsresultat": -562924, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 720000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -65300, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 65301}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -628224}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819875472 [navn] => NORWATERS HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "11.070", "beskrivelse": "Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann pu00e5 flaske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812210912 [oppstartsdato] => 2017-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Melhusvegen 417"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "MELHUS", "postnummer": "7224", "kommunenummer": "5028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O Melhus Regnskap AS", "Melhusvegen 417"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "MELHUS", "postnummer": "7224", "kommunenummer": "5028"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?