Index

NORWEGIAN AEROSPACE AS

Orgnr: 812126172

adresse: Hellbergsvingen 5

id

1378

organisasjonsnummer

812126172

navn

NORWEGIAN AEROSPACE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hellbergsvingen 5"], "kommune": "STJØRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HELL", "postnummer": "7517", "kommunenummer": "5035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812126172

navn

NORWEGIAN AEROSPACE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hellbergsvingen 5

forradrpostnr

7517

forradrpoststed

HELL

forradrkommnr

5035

forradrkommnavn

STJØRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

18.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812126172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2295325, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17086, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17086}}, "journalnr": "2021329087", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812126172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -172121, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -202121}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 189207, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 189207}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17086}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -144936, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 144940}, "driftsresultat": -144940, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -144936}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924868708 [navn] => NORWEGIAN AEROSPACE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812126172 [oppstartsdato] => 2020-03-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hellbergsvingen 5"], "kommune": "STJu00d8RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HELL", "postnummer": "7517", "kommunenummer": "5035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?