Index

NORWEGIAN MARINE & CARGO SURVEY AS

https://www.cargosurvey.com

Orgnr: 814784142

tlf: 22 42 46 33
webside: www.cargosurvey.com
adresse: Kongens gate 2

id

7044

organisasjonsnummer

814784142

navn

NORWEGIAN MARINE & CARGO SURVEY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.200", "beskrivelse": "Teknisk prøving og analyse"}

antallAnsatte

41

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0153", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1937-06-11

hjemmeside

www.cargosurvey.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814784142

navn

NORWEGIAN MARINE & CARGO SURVEY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongens gate 2

forradrpostnr

0153

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

11.06.1937

tlf

22 42 46 33

tlf_mobil

url

www.cargosurvey.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

41

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814784142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2524161, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17769073, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4158400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13610673}}, "journalnr": "2021496074", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814784142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11477860, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11377860}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6291213, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5963361}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 327852}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17769073}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 293961, "totalresultat": 293961, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31554297}, "driftsresultat": 304980, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 31859277}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 72650, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 119750}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 47100}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 377630}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971745630 [navn] => NORWEGIAN MARINE & CARGO SURVEY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.200", "beskrivelse": "Teknisk pru00f8ving og analyse"} [antallAnsatte] => 41 [overordnetEnhet] => 814784142 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0153", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.cargosurvey.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?