Index

NORWEGIAN MEDICAL CONSULTING AS

https://www.norwegianmedical.no

Orgnr: 812277022

webside: www.norwegianmedical.no
adresse: Myrbakkgate 14

id

1708

organisasjonsnummer

812277022

navn

NORWEGIAN MEDICAL CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrbakkgate 14"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "LANGESUND", "postnummer": "3970", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

hjemmeside

www.norwegianmedical.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812277022

navn

NORWEGIAN MEDICAL CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrbakkgate 14

forradrpostnr

3970

forradrpoststed

LANGESUND

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.08.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.norwegianmedical.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.03.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812277022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1726342, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2328147, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 140781}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2187365}}, "journalnr": "2020451266", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812277022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1746910, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1716910}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 581237, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 387177}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 194060}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2328147}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 740502, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1448282}, "driftsresultat": 1118613, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2566895}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -133136, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5546}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 138683}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 985477}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912291413 [navn] => NORWEGIAN MEDICAL CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812277022 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myrbakkgate 14"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "LANGESUND", "postnummer": "3970", "kommunenummer": "3813"} [links] => [] [hjemmeside] => www.norwegianmedical.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?