Index

NORWEGIAN STYLES AS

Orgnr: 918097929

mobil: 984 97 486
adresse: c/o Amale Røyset Fjell, Bjørgedalen 136

id

246872

organisasjonsnummer

918097929

navn

NORWEGIAN STYLES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-12-14

naeringskode1

{"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Amale Røyset Fjell", "Bjørgedalen 136"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FYLLINGSDALEN", "postnummer": "5141", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918097929

navn

NORWEGIAN STYLES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Amale Røyset Fjell Bjørgedalen 136

forradrpostnr

5141

forradrpoststed

FYLLINGSDALEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.912

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.12.2016

stiftelsesdato

20.09.2016

tlf

tlf_mobil

984 97 486

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918097929

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2586783, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 250, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 250}}, "journalnr": "2021605825", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918097929"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -82381, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -112381}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 82631, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 82631}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 250}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -22388, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22388}, "driftsresultat": -22388, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -22388}}]

Reserver mot visning?