Index

NOTODDEN RENGJØRING AS

Orgnr: 814838862

adresse: Søndre Vestsidaveg 751

id

7165

organisasjonsnummer

814838862

navn

NOTODDEN RENGJØRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndre Vestsidaveg 751"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3677", "kommunenummer": "3808"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814838862

navn

NOTODDEN RENGJØRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søndre Vestsidaveg 751

forradrpostnr

3677

forradrpoststed

NOTODDEN

forradrkommnr

3808

forradrkommnavn

NOTODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.01.2015

stiftelsesdato

22.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814838862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2302499, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 725067, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 227838}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 497229}}, "journalnr": "2021342113", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814838862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 273400, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 250900}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 451667, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 443343}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8324}}, "sumEgenkapitalGjeld": 725067}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 255614, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1188849}, "driftsresultat": 307800, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1496649}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2548, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 304}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2852}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 305252}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990205884 [navn] => NOTODDEN RENGJØRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-08-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 814838862 [oppstartsdato] => 2006-08-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8ndre Vestsidaveg 751"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3677", "kommunenummer": "3808"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?