Index

NOVAFORM HAUGESUND AS

Orgnr: 812419072

mobil: 476 02 020
adresse: Kvaløygata 3

id

2028

organisasjonsnummer

812419072

navn

NOVAFORM HAUGESUND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvaløygata 3"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5537", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812419072

navn

NOVAFORM HAUGESUND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvaløygata 3

forradrpostnr

5537

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.09.2013

stiftelsesdato

21.08.2013

tlf

tlf_mobil

476 02 020

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812419072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2528859, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3651845, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 158638}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3493207}}, "journalnr": "2021502008", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812419072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 477747, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 377747}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3174098, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3174098}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3651845}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -635783, "totalresultat": -635783, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13363039}, "driftsresultat": -807844, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12555196}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5752, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 194}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5946}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -813595}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912437833 [navn] => NOVAFORM HAUGESUND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 812419072 [oppstartsdato] => 2013-08-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvalu00f8ygata 3"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5537", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?