Index

NOVANODE AS

https://novanove.no

Orgnr: 822709222

mobil: 98207548
webside: novanove.no
adresse: Kapellveien 34

id

28690

organisasjonsnummer

822709222

navn

NOVANODE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-07-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kapellveien 34"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0487", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-06

hjemmeside

novanove.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822709222

navn

NOVANODE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kapellveien 34

forradrpostnr

0487

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.07.2019

stiftelsesdato

06.04.2019

tlf

tlf_mobil

98207548

url

novanove.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822709222

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2293401, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1370019, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 122000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1248019}}, "journalnr": "2021327333", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822709222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 526716, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 411000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 115716}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 843303, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 835251}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8052}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1370019}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 71222, "totalresultat": 71222, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2294155}, "driftsresultat": 91375, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2385530}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -39, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 133}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 172}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 91336}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923305807 [navn] => NOVANODE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-08-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 822709222 [oppstartsdato] => 2019-07-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kapellveien 34"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0487", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => novanove.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?