Index

NSVN 81C AS

Orgnr: 912123685

adresse: c/o Miliarium Bolig AS, Husebybakken 28B

id

107894

organisasjonsnummer

912123685

navn

NSVN 81C AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Miliarium Bolig AS", "Husebybakken 28B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0379", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912123685

navn

NSVN 81C AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Miliarium Bolig AS Husebybakken 28B

forradrpostnr

0379

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912123685

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2266563, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 82168273, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 82168273}}, "journalnr": "2021227172", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912123685"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2152819, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 870000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1282819}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 80015454, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8529697}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 71485757}}, "sumEgenkapitalGjeld": 82168273}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 619919, "totalresultat": 619919, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 614527}, "driftsresultat": 794669, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1409196}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 98, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 98}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 794768}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923894551 [navn] => NSVN 81C AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912123685 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Miliarium Bolig AS", "Husebybakken 28B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0379", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?