Index

NUUD MUSIC AS

Orgnr: 818642792

adresse: Ullevålsveien 96F

id

16459

organisasjonsnummer

818642792

navn

NUUD MUSIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-09

naeringskode1

{"kode": "59.200", "beskrivelse": "Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ullevålsveien 96F"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0451", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818642792

navn

NUUD MUSIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ullevålsveien 96F

forradrpostnr

0451

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

59.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.03.2017

stiftelsesdato

21.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818642792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2380103, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34025, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34025}}, "journalnr": "2021427790", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818642792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 28236, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1764}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5789, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5789}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34025}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 40947, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26518}, "driftsresultat": 48097, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 74615}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 48097}}]

Reserver mot visning?