Index

NWL HOLDING AS

Orgnr: 822138322

adresse: c/o Thor Børge Senneseth, Vikaleitet 23

id

26978

organisasjonsnummer

822138322

navn

NWL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-30

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Thor Børge Senneseth", "Vikaleitet 23"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NYBORG", "postnummer": "5131", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822138322

navn

NWL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Thor Børge Senneseth Vikaleitet 23

forradrpostnr

5131

forradrpoststed

NYBORG

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.01.2019

stiftelsesdato

11.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822138322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2491425, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3709037, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1328311}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2380726}}, "journalnr": "2021459709", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822138322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3327367, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 54000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3273367}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 381670, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31522}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 350148}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3709037}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 71969, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 134001}, "driftsresultat": -105092, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 28909}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 177060, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 261224}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 84163}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 71969}}]

Reserver mot visning?