Index

NY BOLIG ÅLESUND AS

Orgnr: 818977832

adresse: Jogardshøgda 2

id

17408

organisasjonsnummer

818977832

navn

NY BOLIG ÅLESUND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-10

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jogardshøgda 2"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6012", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818977832

navn

NY BOLIG ÅLESUND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jogardshøgda 2

forradrpostnr

6012

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.05.2017

stiftelsesdato

23.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818977832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2573177, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7758989, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7758989}}, "journalnr": "2021566296", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818977832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1301800, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 301800}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6457189, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 400839}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6056350}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7758989}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -287450, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 128893}, "driftsresultat": -74227, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 54666}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -213223, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 213247}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -287450}}]

Reserver mot visning?