Index

NYE GRØNT OG GODT AS

Orgnr: 814837092

adresse: Ringgata 121

id

7157

organisasjonsnummer

814837092

navn

NYE GRØNT OG GODT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringgata 121"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2318", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814837092

navn

NYE GRØNT OG GODT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringgata 121

forradrpostnr

2318

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.01.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814837092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2412027, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2869239, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 59181}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2810058}}, "journalnr": "2021373140", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814837092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2034830, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2004830}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 834409, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 834409}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2869239}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 887002, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14011836}, "driftsresultat": 1175423, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15187260}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3401, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3458}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 57}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1178824}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976457692 [navn] => NYE GRØNT OG GODT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-05-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 814837092 [oppstartsdato] => 1996-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ringgata 121"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2318", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?