Index

NYE HAGE OG TREPLEIE AS

Orgnr: 811874302

mobil: 941 81 177
adresse: Herbjørnsrudvegen 46

id

824

organisasjonsnummer

811874302

navn

NYE HAGE OG TREPLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Herbjørnsrudvegen 46"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3677", "kommunenummer": "3808"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811874302

navn

NYE HAGE OG TREPLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Herbjørnsrudvegen 46

forradrpostnr

3677

forradrpoststed

NOTODDEN

forradrkommnr

3808

forradrkommnavn

NOTODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.05.2013

stiftelsesdato

03.04.2013

tlf

tlf_mobil

941 81 177

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811874302

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2098425, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 80118, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 62400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17718}}, "journalnr": "2020854692", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811874302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 65550, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 35550}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14568, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14568}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 80118}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 39886, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 143280}, "driftsresultat": 55950, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 199230}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2325, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2333}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 53625}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923686916 [navn] => NYE HAGE OG TREPLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811874302 [oppstartsdato] => 2019-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Herbju00f8rnsrudvegen 46"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3677", "kommunenummer": "3808"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?