Index

NYE KNUT SIMONSEN AS

Orgnr: 822708242

adresse: Sandebukta 7

id

28688

organisasjonsnummer

822708242

navn

NYE KNUT SIMONSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-06

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandebukta 7"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4071", "kommunenummer": "1127"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822708242

navn

NYE KNUT SIMONSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandebukta 7

forradrpostnr

4071

forradrpoststed

RANDABERG

forradrkommnr

1127

forradrkommnavn

RANDABERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2019

stiftelsesdato

20.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822708242

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1925994, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2596801, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2596801}}, "journalnr": "2020664006", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822708242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2596801, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2693919}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -97118}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2596801}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-02-20", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -97118, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 108257}, "driftsresultat": -108257, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11139, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11139}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -97118}}]

Reserver mot visning?