Index

NYHAVN INVESTMENT AS

Orgnr: 916005598

adresse: c/o Grieg International AS, Bryggegata 6

id

194850

organisasjonsnummer

916005598

navn

NYHAVN INVESTMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-05

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Grieg International AS", "Bryggegata 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916005598

navn

NYHAVN INVESTMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Grieg International AS Bryggegata 6

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.10.2015

stiftelsesdato

24.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916005598

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2182657, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 47198439, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 37292055}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9906384}}, "journalnr": "2020928938", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916005598"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 46659481, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36882559}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9776922}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 538958, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 538958}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 47198439}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7278136, "totalresultat": 7278136, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38723}, "driftsresultat": -38723, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7353937, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7362218}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8282}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7315214}}]

Reserver mot visning?