Index

NYHEIM MASKINSERVICE AS

Orgnr: 819287252

adresse: Årnesvegen 33

id

18195

organisasjonsnummer

819287252

navn

NYHEIM MASKINSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Årnesvegen 33"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "FOSSLANDSOSEN", "postnummer": "7819", "kommunenummer": "5007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819287252

navn

NYHEIM MASKINSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Årnesvegen 33

forradrpostnr

7819

forradrpoststed

FOSSLANDSOSEN

forradrkommnr

5007

forradrkommnavn

NAMSOS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.07.2017

stiftelsesdato

15.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819287252

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2204125, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1736589, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 520736}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1215852}}, "journalnr": "2020965691", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819287252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 121929, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 103553}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 18376}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1614657, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 450439}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1164218}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1736586}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -79407, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2907359}, "driftsresultat": -77793, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2829566}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24004, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5176}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29180}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -101797}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916507372 [navn] => NYHEIM MASKINSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-01-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819287252 [oppstartsdato] => 2015-12-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5rnesvegen 33"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "FOSSLANDSOSEN", "postnummer": "7819", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-05-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?