Index

NYSTRØM DESIGN AS

Orgnr: 877041662

tlf: 92 65 69 55
mobil: 928 59 493
adresse: Stopp 63

id

57703

organisasjonsnummer

877041662

navn

NYSTRØM DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av møbler ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stopp 63"], "kommune": "HVALER", "landkode": "NO", "poststed": "SKJÆRHALDEN", "postnummer": "1680", "kommunenummer": "3011"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-06-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Edveien 328"], "kommune": "HVALER", "landkode": "NO", "poststed": "SKJÆRHALDEN", "postnummer": "1680", "kommunenummer": "3011"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877041662

navn

NYSTRØM DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stopp 63

forradrpostnr

1680

forradrpoststed

SKJÆRHALDEN

forradrkommnr

3011

forradrkommnavn

HVALER

forradrland

Norge

postadresse

Edveien 328

ppostnr

1680

ppoststed

SKJÆRHALDEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

31.090

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.12.1996

stiftelsesdato

01.06.1996

tlf

92 65 69 55

tlf_mobil

928 59 493

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

15.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

877041662

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2039043, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 534910, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 534910}}, "journalnr": "2020787596", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877041662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 392595, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 292595}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 142316, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 142316}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 534910}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 83140, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1358562}, "driftsresultat": 83554, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1442116}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -415, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 698}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1112}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 83140}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977043220 [navn] => NYSTRØM DESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-12-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av mu00f8bler ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 877041662 [oppstartsdato] => 1996-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Edveien 328"], "kommune": "HVALER", "landkode": "NO", "poststed": "SKJu00c6RHALDEN", "postnummer": "1680", "kommunenummer": "3011"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?