Index

O FJELBERG AS

Orgnr: 811665762

tlf: 22446041
adresse: Bygdøy Alle 56

id

316

organisasjonsnummer

811665762

navn

O FJELBERG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.230", "beskrivelse": "Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygdøy Alle 56"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0265", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1917-06-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811665762

navn

O FJELBERG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygdøy Alle 56

forradrpostnr

0265

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

30.06.1917

tlf

22446041

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811665762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2047655, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13946046, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2684937}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11261109}}, "journalnr": "2020796627", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811665762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1457290, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1357290}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12488756, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12488756}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13946046}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1353667, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24553104}, "driftsresultat": 2292797, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 26845901}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 42246, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 50623}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8377}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2335043}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971687568 [navn] => FJELBERG O AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.230", "beskrivelse": "Butikkhandel med fisk, skalldyr og blu00f8tdyr"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 811665762 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["BYGDu00d8Y ALLE 56"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0265", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?