Index

O.J. NÆSSET & SØNN HOLDING AS

Orgnr: 819116792

adresse: Vangsgutua 39

id

17757

organisasjonsnummer

819116792

navn

O.J. NÆSSET & SØNN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-10

naeringskode1

{"kode": "25.110", "beskrivelse": "Produksjon av metallkonstruksjoner og deler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vangsgutua 39"], "kommune": "LUNNER", "landkode": "NO", "poststed": "LUNNER", "postnummer": "2730", "kommunenummer": "3054"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-29

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819116792

navn

O.J. NÆSSET & SØNN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vangsgutua 39

forradrpostnr

2730

forradrpoststed

LUNNER

forradrkommnr

3054

forradrkommnavn

LUNNER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

25.110

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2017

stiftelsesdato

29.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819116792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2576445, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1143948, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 115000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1028948}}, "journalnr": "2021563383", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819116792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 543948, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 513948}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 600000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 600000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1143948}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 992266, "totalresultat": 992266, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7754}, "driftsresultat": -7754, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1000020, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 992266}}]

Reserver mot visning?