Index

OATLY NORWAY AS

Orgnr: 818976062

adresse: C. J. Hambros plass 2C

id

17401

organisasjonsnummer

818976062

navn

OATLY NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C. J. Hambros plass 2C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0164", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818976062

navn

OATLY NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C. J. Hambros plass 2C

forradrpostnr

0164

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.389

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.05.2017

stiftelsesdato

23.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818976062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2418499, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31841125, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31841125}}, "journalnr": "2021387748", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818976062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 581730, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 551730}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31259395, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31259395}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31841125}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 315987, "totalresultat": 315987, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 37231118}, "driftsresultat": 419430, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 37650548}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14181, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8434}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22615}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 405249}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919190914 [navn] => OATLY NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nu00e6rings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818976062 [oppstartsdato] => 2017-03-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C. J. Hambros plass 2C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0164", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?