Index

OBJECT GENERATION AS

Orgnr: 812243772

adresse: Trompetveien 14

id

1633

organisasjonsnummer

812243772

navn

OBJECT GENERATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trompetveien 14"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1710", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812243772

navn

OBJECT GENERATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trompetveien 14

forradrpostnr

1710

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.07.2013

stiftelsesdato

08.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812243772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2523929, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1244993, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1244993}}, "journalnr": "2021574020", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812243772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 274460, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 244460}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 970533, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 970533}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1244993}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 767600, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1099244}, "driftsresultat": 985779, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2085023}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1237, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4116}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2879}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 987016}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912259978 [navn] => OBJECT GENERATION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812243772 [oppstartsdato] => 2013-08-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trompetveien 14"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1710", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?