Index

OCTOPUS EIENDOM AS

Orgnr: 810703342

tlf: 22 12 87 00
adresse: Drammensveien 127

id

30

organisasjonsnummer

810703342

navn

OCTOPUS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 127"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1977-12-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Frognerbygg AS", "Drammensveien 127"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810703342

navn

OCTOPUS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Drammensveien 127

forradrpostnr

0277

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127

ppostnr

0277

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

20.12.1977

tlf

22 12 87 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810703342

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1802018, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1774248, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 584530}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1189718}}, "journalnr": "2020527585", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810703342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 446699, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 346699}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1327550, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1327550}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1774248}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 889499, "totalresultat": 889499, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 123518}, "driftsresultat": 1126057, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1249575}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14326, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14751}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 425}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1140383}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 879406862 [navn] => OCTOPUS EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-11-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810703342 [oppstartsdato] => 1977-12-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 127"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Frognerbygg AS", "Drammensveien 127"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?