Index

OCULAUDIO AS

Orgnr: 819191182

mobil: 905 81 548
adresse: Moveien 6

id

17973

organisasjonsnummer

819191182

navn

OCULAUDIO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Moveien 6"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "TJØME", "postnummer": "3145", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819191182

navn

OCULAUDIO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Moveien 6

forradrpostnr

3145

forradrpoststed

TJØME

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.06.2017

stiftelsesdato

30.05.2017

tlf

tlf_mobil

905 81 548

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819191182

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2086275, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1001779, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 694609}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 307170}}, "journalnr": "2020840372", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819191182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 171417, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 730609}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -559192}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 830362, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 830362}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1001779}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -550378, "totalresultat": -550378, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 900519}, "driftsresultat": -550519, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 350000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 141, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 141}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -550378}}]

Reserver mot visning?