Index

ODA AS

Orgnr: 870894872

adresse: Møllegaten 10

id

54065

organisasjonsnummer

870894872

navn

ODA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Møllegaten 10"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3111", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870894872

navn

ODA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Møllegaten 10

forradrpostnr

3111

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

11.04.1994

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

870894872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2322097, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1171002, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1171002}}, "journalnr": "2021370084", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870894872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 599912, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 449912}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 571090, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 570984}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 106}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1171002}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 63532, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4512431}, "driftsresultat": 96485, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4608916}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15023, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 566}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15589}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 81462}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972394270 [navn] => ODA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 870894872 [oppstartsdato] => 1994-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mu00f8llegaten 10"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3111", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?