Index

ODD FELLOW HUSET BODØ AS

Orgnr: 810098252

mobil: 900 39 950
adresse: Reinslettveien 2

id

5

organisasjonsnummer

810098252

navn

ODD FELLOW HUSET BODØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Reinslettveien 2"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8009", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

registrertIFrivillighetsregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1974-06-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 241"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810098252

navn

ODD FELLOW HUSET BODØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Reinslettveien 2

forradrpostnr

8009

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 241

ppostnr

8001

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

J

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

10.06.1974

tlf

tlf_mobil

900 39 950

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

810098252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2350387, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12758652, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11440104}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1318548}}, "journalnr": "2021407029", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810098252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7533788, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4140000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3393788}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5224864, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 76864}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5148000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12758652}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -373597, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2517383}, "driftsresultat": -245889, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2271494}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -127708, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9950}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 137658}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -373597}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 975339084 [navn] => ODD FELLOW HUSET BODØ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-09-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 810098252 [oppstartsdato] => 1974-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Reinslettveien 2"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8009", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 241"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?