Index

ODD FELLOW HUSET MOLDE AS

Orgnr: 877024202

adresse: Strandgata 14

id

57683

organisasjonsnummer

877024202

navn

ODD FELLOW HUSET MOLDE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-17

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 14"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6415", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

registrertIFrivillighetsregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877024202

navn

ODD FELLOW HUSET MOLDE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgata 14

forradrpostnr

6415

forradrpoststed

MOLDE

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

J

regdato

17.12.1996

stiftelsesdato

02.12.1996

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

877024202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2016115, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8126959, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7798383}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 328576}}, "journalnr": "2020790490", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877024202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2560519, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 760519}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5566440, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 46440}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5520000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8126959}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 60534, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 713329}, "driftsresultat": 234012, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 947341}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -173478, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2412}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 175890}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 60534}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921414560 [navn] => ODD FELLOW HUSET MOLDE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-09-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 877024202 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 14"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6415", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?