Index

ODDEVALD HELSETJENESTER AS

Orgnr: 812014862

mobil: 951 06 105
adresse: Sogneprest Holsts vei 1A

id

1099

organisasjonsnummer

812014862

navn

ODDEVALD HELSETJENESTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-01

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sogneprest Holsts vei 1A"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SPIKKESTAD", "postnummer": "3430", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812014862

navn

ODDEVALD HELSETJENESTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sogneprest Holsts vei 1A

forradrpostnr

3430

forradrpoststed

SPIKKESTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2013

stiftelsesdato

15.04.2013

tlf

tlf_mobil

951 06 105

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812014862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2517081, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 67199, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 67199}}, "journalnr": "2021568324", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812014862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30645, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 645}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 36554, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 36554}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 67199}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 16, "totalresultat": 16, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 21, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 21}}]

Reserver mot visning?