Index

ØDE Ø AS

Orgnr: 814589072

adresse: c/o Bergvall, Melumveien 72A

id

6740

organisasjonsnummer

814589072

navn

ØDE Ø AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-09

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bergvall", "Melumveien 72A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0760", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-10-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814589072

navn

ØDE Ø AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Bergvall Melumveien 72A

forradrpostnr

0760

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.12.2014

stiftelsesdato

13.10.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814589072

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2085471, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16054477, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16054477}}, "journalnr": "2020838456", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814589072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15706982, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 235000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 15471982}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 347495, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 347495}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16054477}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 276775, "totalresultat": 276775, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 132057}, "driftsresultat": -132057, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 408832, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 428634}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19802}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 276775}}]

Reserver mot visning?