Index

ODIIN AS

Orgnr: 822228712

adresse: Solavegen 21

id

27365

organisasjonsnummer

822228712

navn

ODIIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-15

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solavegen 21"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4351", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822228712

navn

ODIIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solavegen 21

forradrpostnr

4351

forradrpoststed

KLEPPE

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.02.2019

stiftelsesdato

05.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822228712

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1625284, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 68870, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 68870}}, "journalnr": "2020345544", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822228712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 75634, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 45634}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -6764, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -6764}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 68870}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 45634, "totalresultat": 45634, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 77688}, "driftsresultat": 58472, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 136160}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 33, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 58505}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922252351 [navn] => ODIIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822228712 [oppstartsdato] => 2018-12-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solavegen 21"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4351", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?