Index

ODVAR BRÅTHEN RØRLEGGERFORRETNING AS

Orgnr: 810894342

tlf: 62961106

id

38

organisasjonsnummer

810894342

navn

ODVAR BRÅTHEN RØRLEGGERFORRETNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "SØR-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "SKARNES", "postnummer": "2100", "kommunenummer": "3415"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1970-07-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Silovegen 3B"], "kommune": "SØR-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "SKARNES", "postnummer": "2100", "kommunenummer": "3415"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810894342

navn

ODVAR BRÅTHEN RØRLEGGERFORRETNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

2100

forradrpoststed

SKARNES

forradrkommnr

3415

forradrkommnavn

SØR-ODAL

forradrland

Norge

postadresse

Silovegen 3B

ppostnr

2100

ppoststed

SKARNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.221

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

15.07.1970

tlf

62961106

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810894342

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2331783, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 845860, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 438600}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 407260}}, "journalnr": "2021384768", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810894342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 823663, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 723663}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22197, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22197}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 845860}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 188040, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 122936}, "driftsresultat": 185114, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 308050}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2926, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2926}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 188040}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972428884 [navn] => BRÅTHEN ODVAR RØRLEGGERFORR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810894342 [oppstartsdato] => 1991-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "Su00d8R-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "SKARNES", "postnummer": "2100", "kommunenummer": "3415"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Silovegen 3B"], "kommune": "Su00d8R-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "SKARNES", "postnummer": "2100", "kommunenummer": "3415"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?