Index

OFA CONSULT AS

Orgnr: 817782442

adresse: Sørvollveien 3

id

14346

organisasjonsnummer

817782442

navn

OFA CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørvollveien 3"], "kommune": "HATTFJELLDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HATTFJELLDAL", "postnummer": "8696", "kommunenummer": "1826"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817782442

navn

OFA CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørvollveien 3

forradrpostnr

8696

forradrpoststed

HATTFJELLDAL

forradrkommnr

1826

forradrkommnavn

HATTFJELLDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.09.2016

stiftelsesdato

24.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.01.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

817782442

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2593363, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1505583, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1505583}}, "journalnr": "2021580576", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817782442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1401443, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1371443}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 104139, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 104139}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1505583}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 281146, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 70928}, "driftsresultat": 358118, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 429046}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2326, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2614}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 288}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 360444}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 817848532 [navn] => OFA CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 817782442 [oppstartsdato] => 2016-08-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rvollveien 3"], "kommune": "HATTFJELLDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HATTFJELLDAL", "postnummer": "8696", "kommunenummer": "1826"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?